Menu

Образователни игри за предучилищна възраст

Децата от предучилищна възраст започват да усвояват не само нови знания и умения, но и изграждат първите си социални връзки и контакти извън дома.

Детската градина помага за адаптирането на децата в социума, разширяването на социалната среда, формирането на нови контакти и приятелства.

Този етап от живота на децата е важен, тъй като е свързан с изграждането на добра речева култура, обогатяването на познанията и впечатленията на малчуганите, придобиване на самостоятелност, усвояването на норми на поведение, запознаването с правилата в детската градина и спазването им. Също така рязката смяна на средата и липсата на родители, приятели и познати трябва да бъде компенсирана чрез нови игри, песни и танци, достатъчно забавления с детски играчки за тяхната възраст.

Основните методи на работа с децата от предучилищна възраст са игровите методи.

Благодарение на правилен подбор и прилагане на образователни игри и играчки за предучилищна възраст, децата научават нови знания и умения, които доразвиват в първи клас. Според специалистите от сайтовете за детски играчки и стоки игровите методи помагат на учителите да подготвят децата за училището и основната дейност, която ги очаква там – ученето.

Образователни играчки за предучилищна възраст са свързани с умения, които децата трябва да усвоят и които имат приложение, както в училищната, така и в домашната среда.Образователни играчки и игри за предучилищна възраст

Наред с това, чрез тези игри малките палавници научават важни знания за правилата на движение по пътищата, поведението на обществени места, здравословното хранене и начин на живот и т.н. Именно посредством образователните игри в предучилище, децата развиват своите творчески наклонности, артистизъм и желание за изява. Често те са свързани с декламиране, атракции, отгатване на гатанки, нареждане на картинни ребуси, решаване на кръстословици и подреждане на фигури, цифри и букви. Много от образователните играчки за деца вече са им познати от семейната среда, където са ги ползвали с родители и близки.

Чрез този тип занимателни игри и детски играчки, малчуганите учат успешно чужд език и придобиват първоначални знания по математика, роден край, изобразителното изкуство и родна реч. Ако желаете да обогатите познанията на своето дете може да поръчате онлайн образователни играчки от някой сайт

Действията, които децата използват по време на игрите са съчиняване, апликиране, разпознаване, отгатване, запомняне, рисуване, защриховане, изрязване, преместване, търсене на прилики и разлики, драматизиране, рецитиране. Те се изявяват и получават одобрението на учителите, което ги мотивира да бъдат още по-старателни и по-знаещи по време на заниманията в час.

Неизменна част от образователните играчки и игри за предучилищна възраст е общуването между децата и учителите. Благодарение на него, децата придобиват навици да се вслушват в указанията и да ги следват, да се придържат към правилата на играта и да ги приемат. Така те се подготвят за занятията в начална училищна възраст, които се основават на следването на правила и спазването на училищни норми.